Ceny

1. Ceny kursów:

  • patent sternika motorowodnego – wynosi 640 zł
  • patent motorowodnego sternika morskiego – wynosi 990 zł
  • licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających – wynosi 399 zł

Klienci ośrodków w których prowadzone są kursy – 5% zniżki z ceny kursu.

2. Opłata za przeprowadzenie egzaminów:

  • patent sternika motorowodnego – wynosi 250 zł
  • patent motorowodnego sternika morskiego – wynosi 350 zł
  • licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających – wynosi 250 zł

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

Nasze aktualne oferty proszę szukać na portalach z ogłoszeniami:
olx.pl
allegro.pl
lodzie24.com