Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Centrum Motorowodne Coral Yacht Jarosław Brdęk, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Toruńska 5 tel. 505 074 547, coralyacht@wp.pl.

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia egzaminu.

Przetwarzanie danych ma na celu przeprowadzenie egzaminu z wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskania patentu lub licencji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z prawa tj. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO). Podanie danych jest warunkiem udziału w egzaminie, zaś ich niepodanie uniemożliwi udział w egzaminie. Dane będą przechowywane na czas krótkotrwały i zostaną przekazane do Polskiego Związku Motorowodnego w celu przeprowadzeniu egzaminu, a po przeprowadzonym egzaminie zostaną w naszej firmie usunięte.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym w celach marketingowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.